4인치 절단석 (01994)

310.000 

Sản phẩm được làm bằng pha lê cao cấp.
Có thể khắc và in nội dung theo yêu cầu.
Đặc biệt: miễn phí khắc 3D – Đây là công nghệ cao cấp, vừa được chúng tôi nâng cấp và đầu tư (click vào đây để xem chi tiết: miễn phí khắc 3D)
Đội ngũ Minh Pha Lê Chân thành cảm ơn!